GDP là gì? Cách tình, ý nghĩa của GDP ở Việt Nam

GDP là gì

GDP là viết tắt của từ tiếng anh Gross Domestic Product dịch nghĩa là tổng sản phẩm quốc nội hay tổng sản phẩm nội địa. GDP là giá trị thị trường của tất cả các sản phẩm được sản xuất ra trên một vùng lãnh thổ (quốc gia) trong một khoảng thời gian (thường được tính trong một năm). Các sản phẩm này tính cả các sản phẩm của các công ty nước ngoài và các công ty nội địa bao gồm tất cả các ngành nghề sản xuất, dịch vụ, du lịch…

GDP là gì

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người của một quốc gia tại một thời điểm nào đó bằng GDP của cả quốc gia trong thời gian đó chia cho dân số tại thời điểm đó đang sống và làm việc tại quốc gia đó.
GDP bình quân đầu người phản ánh tương đối chính xác mức thu nhập cũng như đời sống người dân ở quốc gia đó, điều đó cho thấy những quốc gia có tổng GDP cao những chưa chắc đã là quốc gia có mức sống cao nhất. Nước có tổng GDP cao nhất hiện nay là Hoa Kỳ với khoảng 18.287 tỷ USD (2015) tuy nhiên quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất lại là Qatar với $106.283/người, Mỹ chỉ đứng thứ 7 với $49.601/người
Vài điều chú ý nữa:
– Việt nam đứng thứ 129 $3.549/người/năm
– Singapore đứng thứ 3  $61.046/người/năm
– Thái lan đứng thứ 86 $9.979/người/năm

Phương pháp tính GDP

* Tính tổng chi tiêu (Phương pháp chi tiêu)

Phương pháp này tính tổng sản phẩm quốc nội của một quốc gia là tổng cộng tất cả số tiền mà các hộ gia đình trong quốc gia sử dụng để mua sẵm và sử dụng dịch vụ. Như vậy ta có thể nhanh chóng tính tổng sản phẩm quốc gia bằng cách tính tổng chi tiêu hàng hóa và dịch vụ của mỗi gia đình cuối cùng hàng năm.
GDP=C+G+I+NX
Trong đó:
C là tiêu dùng của hộ gia đình
G là tiêu dùng của chính phủ
I là tổng đầu tư
I=De+In
De – depreciation  là khấu hao
In – net investment là khoản đầu tư ròng (khoản chi tiêu mở rộng quy mô của tư bản hiện vật)
NX là cán cân thương mại
NX=X-M
X (export) là xuất khẩu
M (import) là nhập khẩu

* Phương pháp chi phí (PP thu nhập)

Như vậy theo phương pháp thu nhập tổng sản phẩm quốc nội GDP bằng tổng thu nhập từ các yếu tố tiền lương (wage), tiền lãi (interest), lợi nhuận (profit) và tiền thuê (rent) sinh ra trong nền kinh tế nội địa; đó cũng chính là tổng chi phí sản xuất các sản phẩm cuối cùng của nền kinh tế quốc gia đó.
GDP=W+R+i+Pr+Ti+De
Trong đó:
W là tiền lương
R là tiền cho thuê tài sản
i là tiền lãi
Pr là lợi nhuận
Ti là thuế gián thu ròng
De là phần hao mòn (khấu hao) tài sản cố định

* Phương pháp giá trị gia tăng

Giá trị gia tăng của doanh nghiệp ký hiệu là (VA), giá trị tăng thêm của một ngành (GO), như vậy giá trị tăng thêm của nền kinh tế là GDP
VA = Giá trị thị trường sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp – Giá trị đầu vào được chuyển hết vào giá trị sản phẩm trong quá trình sản xuất
Giá trị gia tăng của một ngành (GO)
GO =∑ VAi (i=1,2,3,..,n)
Trong đó:
VAi là giá trị tăng thêm của doanh nghiệp i trong ngành
n là số lượng doanh nghiệp trong ngành
Giá trị gia tăng của nền kinh tế GDP
GDP =∑ GOj (j=1,2,3,..,m)
Trong đó:
GOj là giá trị gia tăng của ngành j
m là số ngành trong nền kinh tế

Như vậy các bạn đã hiểu GDP nghĩa là gì và các tính GDP như thế nào rồi chứ, chúc các bạn online vui vẻ và tiếp nhận được nhiều thông tin bổ ích từ internet.

Nguồn: dapnhanh.info

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *